FL Top Docs Proudly Presents March 2022 Approved Providers

March 2022

FL Top Docs and FL Top Dentists are proud to present the following recently reviewed and approved providers for March 2022.

FL Top Docs Include:

ENT (Otolaryngology)

 • Dr. Horacio P Groisman – Miami
 • Dr. Fred F Telischi – Miami

Geriatric Medicine

 • Dr. Fernanda L Mercade – Coral Gables
 • Dr. Juan C Palacios – Miami
 • Dr. Isaac E Trelles – Miami Lakes

Internal Medicine

 • Dr. Paul E Mendez – Miami
 • Dr. Nairys Somoza – Miami
 • Dr. Maritza M Suarez – Miami

Nephrology

 • Dr. Herminio Garcia-Estrada – Miami
 • Dr. Manuel Garcia-Estrada – Miami
 • Dr. Carl S Goldsand – Miami
 • Dr. Emilio J Gomez – Miami
 • Dr. Dollie Green – Miami
 • Dr. Warren Kupin – Riviera Beach
 • Dr. Lai-Yuan Liu – Miami
 • Dr. James W Loewenherz – Miami
 • Dr. Anne M Miles – Miami
 • Dr. Jose G Nieto – Miami
 • Dr. Francisco Pons – Miami
 • Dr. Fernando C Trespalacios – Miami
 • Dr. Jose Luis E Velazquez Cecena – Miami

Neurology

 • Dr. Anabelle Maldonado – Miami Shores
 • Dr. Alberto Martinez-Arizala – Miami
 • Dr. Melissa R Ortega – Boca Raton
 • Dr. Bruce S Rubin – Miami Gardens
 • Dr. Robert T Shebert – Miami
 • Dr. Ashok K Verma – Miami
 • Dr. Douglas Wallace – Miami
 • Dr. Gonzalo F Yanez – Miami

Oncology / Hematology

 • Dr. Sara M Garrido – Miami
 • Dr. Thomas J Harrington – Miami
 • Dr. Peter J Hosein – Miami
 • Dr. Chukwuemeka Ikpeazu – Deerfield Beach
 • Dr. Leonard A Kalman – Miami
 • Dr. Paul R Kaywin – Miami
 • Dr. Krishna V Komanduri – Miami
 • Dr. Lazaros J Lekakis – Miami
 • Dr. Marilu Madrigal – Miami
 • Dr. Antonio Muina – Miami
 • Dr. Lawrence M Negret – Miami
 • Dr. Lionel I Noy – Miami

Ophthalmology

 • Dr. Brent Bellotte – Boca Raton
 • Dr. Wen-Hsiang Lee – Miami
 • Dr. Rafael G Ortiz – Miami

Orthopedic Surgery

 • Dr. Dan S Cohen – Miami Beach
 • Dr. Mauricio F Herrera – Miami
 • Dr. Jonathan A Hyde – Miami Beach
 • Dr. Jorge L Orbay – Miami
 • Dr. Louis G Ramirez – Miami
 • Dr. Roger E Saldana – Miami
 • Dr. Rolando Sanchez-Medina – Miami
 • Dr. Richard Sandrow – Miami
 • Dr. Mark J Sinnreich – Miami Beach
 • Dr. Felix Stanziola – Miami
 • Dr. Stephen M Swirsky – Fort Lauderdale
 • Dr. H Thomas Temple – Miami
 • Dr. Marc Umlas – Miami
 • Dr. Alexander Van Der Ven – Coral Gables
 • Dr. Fernando E Vilella-Hernan – Miami
 • Dr. John P Wilkerson Jr – Coral Gables
 • Dr. Gregory A Zych – Miami